Διαθέσιμα Ακίνητα προς πώληση

Ξάνθη                                                                   

 

Διαθέσιμη έκταση 12.063,8 τ.μ.

Διαθέσιμο ακίνητο 2.889,1 τ.μ. 

 

 

Αλεξανδρούπολη                                                  

Διαθέσιμη έκταση 32.005 τ.μ.

Διαθέσιμο ακίνητο 9.159,18 τ.μ

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
  • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 6 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.