ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Προσωρινή διακοπή της διαδικασίας αναθεώρησης των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών


Σε συνέχεια της μεγάλης ανταπόκρισης και του μεγάλου ενδιαφέροντος για περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και συναντήσεων, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι διακόπτει προσωρινά τη διαδικασία αναθεώρησης των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος συζήτησης, αλλά και δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους.


Η διαδικασία αναθεώρησης των Κανονισμών θα επανεκκινήσει, σύμφωνα με το Νόμο, με νεότερη πρόσκληση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων διαβούλευσης την Κυριακή, 16 Ιουλίου 2023. Στο μεσοδιάστημα, καλούμε τους ιδιοκτήτες γης εντός Βιομηχανικών Περιοχών να συνεχίσουν να καταθέτουν τις απόψεις και τα εποικοδομητικά σχόλιά τους αναφορικά με το περιεχόμενο του Κανονισμού που έχει ήδη αναρτήσει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., στην ειδική πλατφόρμα διαλόγου που έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπό της, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Προς το σκοπό αυτό, καλό είναι οι προτάσεις να είναι συγκεκριμένες και πρακτικές και να αποφεύγονται γενικόλογα σχόλια, τα οποία δεν βοηθούν στην διαμόρφωση του κειμένου. Στο ίδιο διάστημα, οι ιδιοκτήτες γης μπορούν επίσης να φροντίσουν να καταστούν ενήμεροι ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.


Έχοντας ήδη ξεκινήσει από την ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, παράλληλα με την διαβούλευση για τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ ενημερώνει και για τα Επενδυτικά Σχέδια για τις Βιομηχανικές Περιοχές, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη εκτέλεση των προτεινόμενων επιχορηγούμενων επενδύσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης. Σε κάθε περίπτωση, μετά την υιοθέτηση του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας, τα Επενδυτικά Σχέδια θα τεθούν στην κρίση των ιδιοκτητών προκειμένου να επιτευχθεί δημοκρατικά η συναίνεσή τους.


Υπενθυμίζεται ότι πέρα από τις προβλέψεις και υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ προσβλέποντας στην μέγιστη δυνατή διαφάνεια, έχει αναθέσει σε εξωτερικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την εποπτεία και την πιστοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης και ψηφοφορίας, που καθορίζεται στο Άρθρο 23 του Ν. 4982/2022.


Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη μας, που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτή τη σημαντική διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα καλούμε σε ενεργό συμμετοχή προκειμένου να επιτευχθεί μια συνεκτική και βιώσιμη προσέγγιση. Στόχος μας είναι να υλοποιηθεί το επενδυτικό πλάνο που θα αναζωογονήσει τα Επιχειρηματικά Πάρκα ενώ ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των ΒΙ.ΠΕ με τον νέο κανονισμό προς όφελος όλων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.


Αθήνα, 10 Απριλίου 2023.

 

Αθανάσιος Ψαθάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6