Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς

Αντιπρόεδρος

Άγγελος Κάτσικας, Ειδικός Σύμβουλος πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς

Μέλη

Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Κωνσταντίνος Πασχάλης, Γενικός Διευθυντής – CFO της Τράπεζας Πειραιώς

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς

Ευστράτιος Ανδριάνης, βοηθός Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς

Αθανάσιος Κεφαλάς, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Κωνσταντίνος Μπονάτης, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Ιωάννης Πατσούρας, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.