Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Άγγελος Κάτσικας, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Πασχάλης, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Μέλη

Αθανάσιος Ψαθάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Ελένη Βρεττού, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Ευστράτιος Ανδριάνης, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Αθανάσιος Κεφαλάς, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Κωνσταντίνος Μπονάτης, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Ιωάννης Πατσούρας, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6