Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Άγγελος Κάτσικας

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Πασχάλης

Διευθύνων Σύμβουλος 

Αθανάσιος Ψαθάς

Μέλη

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ιωάννης Βογιατζής

Ηλίας Τρίγκας

Χριστίνα Κολιάτση

Κωνσταντίνος Μπονάτης

Ευαγγελία Πολίτη

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6