Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Άγγελος Κάτσικας, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Αναπληρωτής Πρόεδρος 

Κωνσταντίνος Πασχάλης, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Διευθύνων Σύμβουλος 

Αθανάσιος Ψαθάς

Μέλη

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Ιωάννης Βογιατζής, εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς

Ηλίας Τρίγκας

Αθανάσιος Κεφαλάς, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Κωνσταντίνος Μπονάτης, εκπρόσωπος της ΕΕΣΥΠ

Ευαγγελία Πολίτη

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
  • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 6 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2