ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ»

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ  ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ»

Προκειμένου η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ να  προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «αποκομιδή απορριμμάτων - καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και συντήρηση δικτύου οδοφωτισμού  των ΒΙΠΕ στις οποίες είναι  Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης», σας καλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να συμμετέχετε στον διαγωνισμό αποστέλλοντας mail στην εταιρία μας, προκειμένου να σας αποσταλούν τα  στοιχεία του διαγωνισμού.

Για την κατανόηση της ζητούμενης συμβατικής παροχής θα χορηγηθούν προς τους ενδιαφερόμενους Εργολάβους,  τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1 Θέση ΒΙΠΕ .

Α.2 Σχέδιο Πολεοδομικής Οργάνωσης  της ΒΙΠΕ.

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1 Η παρούσα Διακήρυξη – Πρόσκληση.

Β.2 Τεχνική περιγραφή (τεύχος 2).

Β.3 Συγγραφή Υποχρεώσεων (τεύχος 3).

Β.4 Περιγραφικό τιμολόγιο προσφοράς (τεύχος 4).

Τo mail θα πρέπει να απευθύνεται στην υπεύθυνη προμηθειών της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ κα Ιωάννα Ρέγκλη (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-9540031, e-mail: i.regkli@etvavipe.gr ).

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν τις ΒΙΠΕ :

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΣΑΠΩΝ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΔΕΣΣΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΒΙΟΠΑ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6