ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ»

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εστάλη στους Διαγωνιζομένους η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, ορίστηκε για τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Κατόπιν αιτημάτων  των Διαγωνιζομένων   για παράταση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας κατά μία ημέρα , η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα. Ως εκ τούτου παρατείνει τη προθεσμία υποβολής των προσφορών για μα ημέρα, ήτοι τη Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.