Σύνδεση στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας

Η Πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 28/6/2023 στις 10.00 π.μ.


Για να βρείτε την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία τροποποίησης καθώς και το κείμενο του ισχύοντος και του προτεινόμενου Νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. / Επιχειρηματικού Πάρκου (Ε.Π.) εγκατάστασής σας, παρακαλούμε επιλέξτε τη ΒΙ.ΠΕ / Ε.Π. κατωτέρω και ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες.


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα διαβούλευσης και ψηφοφορίας επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων πατήστε ΕΔΩ.Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της πλατφόρμας Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας σε έντυπη μορφή ΕΔΩ ή σε επεξηγηματικό σύντομο βίντεο ΕΔΩ.


Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.:

Τηλέφωνο: 2109540240

Email: contact@etvavipe.gr

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6