Σύνδεση στην Πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας

 

Με την από 10/4/2023 Ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. διακόπηκαν προσωρινά όλες οι τότε εκκρεμείς διαδικασίες αναθεώρησης των Κανονισμών Λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.


Ωστόσο συνεχίζεται ο διάλογος επί του περιεχομένου των νέων Κανονισμών Λειτουργίας που ήδη έχει προτείνει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε.

Για να βρείτε το κείμενο του ισχύοντος και του προτεινόμενου Νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙΠΕ εγκατάστασής σας, παρακαλούμε επιλέξτε τη ΒΙΠΕ κατωτέρω και ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες.

Για να συμμετέχετε στο διάλογο επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων πατήστε ΕΔΩ.Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης της πλατφόρμας Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας ΕΔΩ.


Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.:

Τηλέφωνο: 2109540240

Email: contact@etvavipe.gr

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6