Συμμετοχή στη Διαβούλευση και Ψηφοφορία για την έγκριση των Έκτακτων Προϋπολογισμών


Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.  έχει σχεδιάσει ένα φιλόδοξο πλάνο έργων ανάταξης και αναβάθμισης υποδομών επιχορηγούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σε δεκατέσσερις (14) Περιοχές (Επιχειρηματικά Πάρκα / Βιομηχανικές Περιοχές / Βιοτεχνικά Πάρκα), τις οποίες διαχειρίζεται.

 

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις προσκλήσεις για να συμμετάσχετε στη Διαβούλευση και την Ψηφοφορία για την έγκριση των Έκτακτων Προϋπολογισμών.


Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην πρόσκληση που αφορά την Περιοχή εγκατάστασής σας και στην πλατφόρμα Διαβούλευσης και Ψηφοφορίας, πατώντας παρακάτω, στον αντίστοιχο σύνδεσμο.

 


Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6