Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Στο μοντέλο “one-stop-shop” το μέλλον των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ)

Περισσότερα

Μελέτη του ΣΒΒΕ με την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τη μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα.

Περισσότερα

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.
Όλες οι διαθέσιμες εκτάσεις