Τι υποδομές έχει η Βιομηχανική Περιοχή;

Όλες οι ΒΙ.ΠΕ. που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
 • Ηλεκτροδότηση
 • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
 • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένες ΒΙ.ΠΕ. έχουν :

 • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Φυσικό αέριο 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

 • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
 • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

 • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
 • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 6 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,2