Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας Επιστροφή στη λίστα των ΒΙ.ΠΕ.
 • Όροι Δόμησης

  ΦΕΚ 460Δ/28.8.1981, 695Δ/11.12.1990

  Βιοτεχνικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 2, 3, 4, 6Α 
  Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) µέτρα
  Ελάχιστο εµβαδόν: χίλια (1000) τ.µ
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής δόµησης: ένα και έξι δέκατα (1,6)
  Μέγιστο ύψος κτηρίων: είκοσι (20) μέτρα

  Βιομηχανικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) µέτρα
  Ελάχιστο εµβαδό: δύο χιλιάδες (2000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής δόµησης: ένα και έξι δέκατα (1,6)
  Μέγιστο ύψος κτηρίων: είκοσι τέσσερα (24) μέτρα

  Πλεονεκτήματα επενδυτών

  Kαθαροί τίτλοι ακινήτων
  Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης (ν. 2516/97 άρθρο 7 παρ. 5)
  Ευνοϊκοί όροι δόµησης
  Απαλλαγή από Α στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  Ανάπτυξη συνεργειών εγκατεστηµένων επιχειρήσεων
  Κανονισμός Λειτουργίας
 • Υποδομές

  Eσωτερικό οδικό δίκτυο (10,85 χλμ.) 
  Δίκτυο ύδρευσης 
  Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων (6,89 χλμ.) 
  Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (8,50 χλμ.) 
  Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων 
  Ηλεκτροδότηση 
  Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
  Φυσικό αέριο

  Συγκοινωνιακό Δίκτυο

  Εθνικό οδικό δίκτυο 
  Σιδηροδρομική εξυπηρέτηση

  Υπηρεσίες

  Γραφείο Διοίκησης – Διαχείρισης ΒΙ.ΠΕ. 
  Πυροσβεστικός Σταθμός

Για περισσότερες πληροφορίες όπως γεωγραφικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. εισάγετε το e-mail και τον Κωδικό Πρόσβασής που σας έχουμε στείλει.

 

Για να αποκτήσετε Κωδικό Πρόσβασης, απλά συμπληρώστε εδώ το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, συμπληρώστε παρακάτω το e-mail σας.

Eπιλεγμένες προτάσεις Βιομηχανικών εκτάσεων και κτηρίων

 • ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

Επικοινωνήστε μαζί μας

The contents of your info box. It's very easy to create and customize.