ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»

Η Ένωση εταιριών με την επωνυμία «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. – GOLDAIR CARGO A.E.» ως Προσωρινός Ανάδοχος του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» (στο εξής το «Έργο») που προκηρύχθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. με την υπ’ αριθμ. 1/2015 Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού (Τεύχος Μεταβολών Ιουνίου 2016) αποφασίζει την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για τον ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού για το Έργο, καθώς και της ημερομηνίας διενέργειάς του, για την 12η Μαΐου 2017, Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., που θα διενεργηθεί στην έδρα της Ένωσης εταιριών (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 75, 11521, Αθήνα).

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
  • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 6 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2