ΕΚΔΟΣΗ Business Leaders in Greece

Στην έκδοση Business Leaders in Greece της ICAP Group περιλαμβάνεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ανάμεσα στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2007 (στην θέση 232).

Η αποτύπωση έγινε με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του έτους 2007 και ως κριτήριο κατάταξης των επιχειρήσεων επιλέχθηκαν από την ICAP τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).

Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες της κατάταξης, σύμφωνα με την έκδοση, κάλυψαν το 85% των συνολικών προ φόρου κερδών, το 56% του συνολικού κύκλου εργασιών και περίπου το 40% της συνολικής απασχόλησης όλων των Ελληνικών Εταιρειών.

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται δισέλιδο αφιέρωμα με αναλυτικά στοιχεία για την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της, μεταξύ των οποίων το Εταιρικό Προφίλ, τις προοπτικές της εταιρείας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, την συμμετοχή στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, καθώς και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η έκδοση αυτή διανεμήθηκε με την εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" και απεστάλη σε 4.000 επιχειρήσεις και φορείς.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.