ΕΚΔΟΣΗ Business Leaders in Greece

Στην έκδοση Business Leaders in Greece της ICAP Group περιλαμβάνεται η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ανάμεσα στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα για το 2008 στην θέση 161. Υπενθυμίζεται ότι για το 2007 στην αντίστοιχη κατάταξη η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. κατείχε την θέση 232.

Η αποτύπωση έγινε με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του έτους 2008 και ως κριτήριο κατάταξης των επιχειρήσεων επιλέχθηκαν από την ICAP τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται δισέλιδο αφιέρωμα με αναλυτικά στοιχεία για την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της, μεταξύ των οποίων το Εταιρικό Προφίλ, τις προοπτικές της εταιρείας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, την συμμετοχή στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, καθώς και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Η έκδοση αυτή θα διανεμηθεί με την εφημερίδα "ΤΟ ΒΗΜΑ" και θα αποσταλεί σε 4.000 επιχειρήσεις και φορείς.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6