Δραστηριότητες στις ΒΙΠΕ της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκη

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του συνόλου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, υπέβαλε στις 31-01-2008 αίτημα στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, αφενός για την αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης στα βιομηχανικά οικοδομικά τετράγωνα της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, προκειμένου να αυξηθεί ο  συντελεστής κάλυψης, στα εν λόγω γήπεδα, από 40% σε 60% και αφετέρου για την αναδιατύπωση των χρήσεων στα βιοτεχνικά και βιομηχανικά οικοδομικά τετράγωνα.

Επίσης η Ομάδα Περιφερειακής Διοίκησης της Αν. Μακεδονίας & Θράκης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε, ήρθε σε επαφή με τους Δήμους, στη διοικητική αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται οι ΒΙ.ΠΕ, με σκοπό να συνεργαστούν σε θέματα παροχής υπηρεσιών προς τους εγκατεστημένους, όπως αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός οδών με μηχανικά μέσα, αποδοχή της ιλύος των Μονάδων Καθαρισμού Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) για την εναπόθεσή της στους Χ.Υ.Τ.Α. Εξετάζεται ακόμα και η δυνατότητα αποδοχής των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων των ΒΙ.ΠΕ. από του Δήμους, εκεί όπου δεν έχουμε δική μας Μ.Κ.Α.

Ακόμη από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η φύλαξη στις ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Καβάλας με πολύ καλά αποτελέσματα. Στα πλαίσια εφαρμογής της, τοποθετούνται φυλάκια και ηλεκτρικές μπάρες στις εισόδους των ΒΙ.ΠΕ. και κλείνουν οι μη νόμιμες δίοδοι, εξασφαλίζοντας έτσι πλήρη έλεγχο και ασφάλεια στις ΒΙ.ΠΕ. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. σκοπεύοντας να επεκτείνει το μέτρο αυτό και στις υπόλοιπες ΒΙΠΕ βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση με τους εγκατεστημένους των ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και Ξάνθης.

Τέλος  αξίζει να σημειωθεί ότι στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής επαναλειτούργησαν δύο σημαντικές βιομηχανικές μονάδες της περιοχής η "ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" Α.Ε. και η "ΟΞΥΜΑΧΩΝ" Α.Ε.
 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
  • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 6 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6