Τέθηκε σε λειτουργία η Εφαρμογή "Ν.3982/2011: Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ. Συνεργασία με τους Ιδιοκτήτες Γης"

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή "Ν.3982/2011 Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ. Συνεργασία με τους Ιδιοκτήτες Γης".

Καλούμε τους ιδιοκτήτες γης στις ΒΙ.ΠΕ. για τις οποίες θα καταρτιστεί νέος Κανονισμός Λειτουργίας, να συνεργαστούν κάνοντας χρήση της Εφαρμογής.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής
Φίλιππος Κονταξής

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6