Σε επίλυση το θέμα διαχείρισης αποβλήτων στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

Με συντονισμένες ενέργειες και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ προχώρησε σε συμφωνία για την άμεση σύνδεση της ΒΙΠΕ με την μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Ιωαννίνων.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ πρωτοστατώντας στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος προχώρησε επίσης στις ακόλουθες ενέργειες στη ΒΙΠΕ:
 

 • Καθαρισμό του δικτύου ομβρίων και της ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου που οδηγεί τα όμβρια της ΒΙΠΕ στην τάφρο της Λαψίστας
 • Εντοπισμό και απενεργοποίηση συνδέσεων απόρριψης αποβλήτων στο δίκτυο των ομβρίων
 • Διενέργεια καθημερινών φυσικοχημικών ελέγχων και ελέγχων τοξικότητας στην έξοδο της τάφρου της ΒΙΠΕ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σημειακής ρύπανσης
 • Εγκατάσταση συστήματος patrolling των δικτύων και των ανοικτών τάφρων ομβρίων
 • Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

  ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6