Σε επίλυση το θέμα διαχείρισης αποβλήτων στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων

Με συντονισμένες ενέργειες και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ προχώρησε σε συμφωνία για την άμεση σύνδεση της ΒΙΠΕ με την μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Ιωαννίνων.

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ πρωτοστατώντας στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος προχώρησε επίσης στις ακόλουθες ενέργειες στη ΒΙΠΕ:
 

 • Καθαρισμό του δικτύου ομβρίων και της ανοικτής επενδεδυμένης τάφρου που οδηγεί τα όμβρια της ΒΙΠΕ στην τάφρο της Λαψίστας
 • Εντοπισμό και απενεργοποίηση συνδέσεων απόρριψης αποβλήτων στο δίκτυο των ομβρίων
 • Διενέργεια καθημερινών φυσικοχημικών ελέγχων και ελέγχων τοξικότητας στην έξοδο της τάφρου της ΒΙΠΕ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης σημειακής ρύπανσης
 • Εγκατάσταση συστήματος patrolling των δικτύων και των ανοικτών τάφρων ομβρίων
 • Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.

  ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6