Ολοκλήρωση έργων βελτίωσης των ΒΙΠΕ

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ολοκληρώνει και άλλα σημαντικά έργα στις υπόλοιπες ΒΙΠΕ για τα οποία δαπανούνται κεφάλαια της τάξεως των 1.100.000 € και είναi:

ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
Έργα : Υδροδότησης, ηλεκτροφωτισμού και περιμετρικού πρασίνου. Επίσης θα κατασκευασθεί και Κτίριο Διοίκησης

ΒΙΟΠΑ Άμφισσας
Έργα : Διαμόρφωση κόμβου εισόδου ηλεκτροφωτισμού και περιμετρικού πρασίνου

ΒΙΠΕ Βόλου (Παράρτημα)
Έργα: Ηλεκτροφωτισμού και περιμετρικού πρασίνου

ΒΙΠΕ Δράμας
Έργα: Ηλεκτροφωτισμού, περιμετρικού πρασίνου και εκσυγχρονισμού της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων

ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
Έργα: Ηλεκτροφωτισμού

ΒΙΠΕ Μελιγαλά
Έργα : Γεωτρήσεων (ανόρυξη νέας γεώτρησης για την ενίσχυση της ποσότητας νερού που διατίθεται για την υδροδότηση της ΒΙΠΕ), ηλεκτροφωτισμού των οδών και περιμετρικού πρασίνου

ΒΙΠΕ Ξάνθης
Έργα : Ηλεκτροφωτισμού και περιμετρικού πρασίνου

ΒΙΟΠΑ Ορεστιάδας
Έργα : Ηλεκτροφωτισμού

ΒΙΟΠΑ Σαπών
Έργα : Γεωτρήσεων (υδρογεώτρηση και εξωτερικό υδραγωγείο), απομαγγάνωσης νερού, ηλεκτροφωτισμού και περιμετρικού πρασίνου

ΒΙΠΕ Σερρών
Έργα: Επέκτασης δυναμικότητας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και βελτίωσης των εγκαταστάσεων γεωτρήσεων. Στέγασης μέρους της μονάδας, απομαγγάνωσης του νερού και αποστράγγισης της δεξαμενής υδροδότησης. Περιμετρικού πρασίνου  

ΒΙΠΕ Φλώρινας
Έργα : Ηλεκτροφωτισμού και περιμετρικού πρασίνου.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
  • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 6 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2