Ξεκίνησε η φύλαξη των Βιομηχανικών Περιοχών

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των προσφερομένων υπηρεσιών στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις προχώρησε στην φύλαξη σειράς Βιομηχανικών Περιοχών, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων αλλά και ουσιαστική ανάγκη για τη λειτουργία σύγχρονων ΒΙΠΕ.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες, η επιλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε με βάση τις οικονομικές προσφορές τους, αλλά και το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών

Σε πρώτη φάση, το μέτρο της φύλαξης καλύπτει τις περιοχές Θεσσαλονίκης, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κομοτηνής, Ιωαννίνων, Λαμίας, Πατρών, Ηρακλείου, Άμφισσας, και με πρωτοβουλία των εγκατεστημένων και τις περιοχές Λάρισας και Τρίπολης.

Στόχος της προσπάθειας είναι η αποτροπή κατά το δυνατόν κλοπών και η προστασία των υποδομών των ΒΙΠΕ κατά τις μη εργάσιμες ώρες και η ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας μεταξύ των εγκατεστημένων. Ακόμη στα καθήκοντα της φύλαξης είναι ο καθημερινός έλεγχος των δρόμων, των τάφρων ομβρίων και των ρεμάτων, για τον άμεσο εντοπισμό κάθε μορφής ρύπανσης.

Το συνηθέστερο είδος φύλαξης είναι η διενέργεια περιπόλου με όχημα, εφοδιασμένο με φάρο – προβολέα, τηλέφωνο και σειρήνα που διέρχεται όλους του δρόμους της ΒΙΠΕ. Σε περίπτωση που η διαμόρφωση το επιτρέπει, η φύλαξη μπορεί να περιλαμβάνει και φυλάκιο εισόδου για τον έλεγχο της πρόσβασης κατά τις μη εργάσιμες ώρες.

Οι εκπρόσωποι των εγκατεστημένων συμμετείχαν ενεργά τόσον στον καθορισμό των υπηρεσιών φύλαξης όσον και στην διαδικασία επιλογής.

Το πλάνο φύλαξης καθορίζεται από τους υπευθύνους λειτουργίας κάθε ΒΙΠΕ που ενημερώνονται άμεσα για κάθε συμβάν. Ταυτόχρονα υπάρχει κεντρικός συντονισμός της όλης προσπάθειας από τη μονάδα διαχείρισης της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ προκειμένου να επιτυγχάνεται η ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ των επί μέρους ΒΙΠΕ και η βελτίωση του όλου συστήματος.

Στόχος της εταιρείας είναι η σταδιακή επέκταση του μέτρου σε όλες τις ΒΙΠΕ.


Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.