ΕΣΠΑ 2007-2013 - Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) - Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε. και Επιχειρηματικά Πάρκα

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/7/2013 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, ενώ στις 16/08/2013 ολοκληρώθηκε και η υποβολή των φακέλων.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος Φορέας Οργάνωσης και Εκμετάλλευσης Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών στην Ελλάδα. Σήμερα έχει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας 27 Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.).

Το πρόγραμμα είχε θετική ανταπόκριση. Συνολικά για εγκατάσταση εντός της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ κατετέθησαν 19 αιτήματα ενδεικτικού προϋπολογισμού 6,5 εκ. ευρώ για το σύνολο της επένδυσης.

Όσοι επέλεξαν να αιτηθούν για μετεγκατάσταση στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα επωφεληθούν από τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
- Αναπτυγμένο δίκτυο τεχνικών υποδομών.
- Ευνοϊκοί όροι δόμησης.
- Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης.
- Αφορολόγητο στην αγορά-μεταβίβαση του οικοπέδου.
- Εύκολη εγκατάσταση με μειωμένες γραφειοκρατικές απαιτήσεις.
- Συνδυασμένη συγκοινωνιακή πρόσβαση.
- Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (φυσικό αέριο, πυροσβεστικός σταθμός σε επιλεγμένες ΒΙ.ΠΕ.).
- Δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργιών.

Όλοι οι φάκελοι που κατετέθησαν αξιολογούνται από τους ενδιάμεσους φορείς ΕΦΕΠΑΕ. Οι ανακοινώσεις για τις επιχειρήσεις που θα εγκριθούν για ένταξη στο πρόγραμμα αναμένονται μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Βαρθολομαίο στο 210-9540134 και τον κ. Α. Καρακάση στο 210-9540033 στα κεντρικά της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.