Παρατείνεται η Εφαρμογή "Ν. 3982/2011: Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ. - Συνεργασία με τους Ιδιοκτήτες Γης"

Σας ενημερώνουμε ότι η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής "Ν. 3982/2011 Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ. - Συνεργασία με τους Ιδιοκτήτες Γης" που θα τερματιζόταν σήμερα, παρατείνεται έως τις 11 Νοεμβρίου 2011.

Καλούμε τους ιδιοκτήτες γης στις ΒΙ.ΠΕ. για τις οποίες θα καταρτιστεί νέος Κανονισμός Λειτουργίας, να συνεργαστούν κάνοντας χρήση της Εφαρμογής.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής
Φίλιππος Κονταξής
 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.

ΟΤ 12/4Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 1.234,20 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 4.465 τ.μ.