Παρουσίαση Νέου Επενδυτικού Προγράμματος για Πράσινη Ανάπτυξη

Το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικών Αλλαγών και η Τράπεζα Πειραιώς, δια της εταιρείας ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (συμμετοχή Δημοσίου 35%, Τράπεζα Πειραιώς 65%), προωθούν επενδύσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές και την δημιουργία ενός νέου προτύπου «πράσινων επιχειρηματικών πάρκων».

Το συγκεκριμένο σχέδιο πράσινης ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 1,5 δις € την ερχόμενη τετραετία, με την συμμετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα υποστηριχτούν και από το ΕΣΠΑ.

Οι δράσεις αυτές, δράσεις πράσινης επιχειρηματικότητας, θα αποτελέσουν πρότυπο και για μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης, θα επιταχύνουν επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες και θα οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια από τις πρώτες θέσεις των χωρών σε σχέση με το ποσοστό του ΑΕΠ που επενδύεται στην πράσινη οικονομία.

Για να δείτε την παρουσίαση του Νέου Επενδυτικού Προγράμματος για Πράσινη Ανάπτυξη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. παρακαλώ επιλέξτε εδώ.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6