Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί να εγκατασταθώ στη Βιομηχανική Περιοχή;

 

Με την εγκατάστασή σας στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ εξασφαλίζετε σημαντικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά:

 • Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών
 • Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 • Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
 • Ξεκάθαρες χρήσεις γης
 • Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Διευκολύνσεις πληρωμής
 • Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)
 • Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης
 • Απαλλαγή από Α' στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Προνομιακή επιδότηση στον Επενδυτικό Νόμο
 • Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Και μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε µια Βιομηχανική Περιοχή διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον 

Τι υποδομές έχει η Βιομηχανική Περιοχή;

Όλες οι ΒΙ.ΠΕ. που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
 • Ηλεκτροδότηση
 • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
 • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένες ΒΙ.ΠΕ. έχουν :

 • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Φυσικό αέριο 

Είναι πιο ακριβή η ΒΙ.ΠΕ.;

Όχι απαραίτητα, για τους εξής λόγους:

1. Οι υψηλοί Συντελεστές Κάλυψης  και Συντελεστές Δόμησης  και η  μικρή αρτιότητα γηπέδων διασφαλίζουν τις απαιτούμενες οικοδομικές καλύψεις , με αγορά πολύ μικρότερου γηπέδου από κάποιο άλλο γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή.

2. Το συνολικό κόστος της επένδυσής σας στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ καλύπτει ήδη τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομών και τις εγκαταστάσεις. Διαφορετικά, το επιπλέον κόστος για την κατασκευή τους θα επιβάρυνε εξ ολοκλήρου εσάς.

3. Πλήρης απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης ακινήτου και εξαιρετικά  χαμηλοί φόροι διατήρησης ακινήτου.

4. Μειωμένη γραφειοκρατία εγκατάστασης .

5. Ασφάλεια στην επένδυση σας.

Τι ειδικό καθεστώς υπάρχει στις ΒΙ.ΠΕ.;

Οι Βιομηχανικές Περιοχές της ΕΤΒΑ  έχουν ρυμοτομικό σχέδιο με εγκεκριμένες χρήσεις γης.  Οι όροι λειτουργίας μιας επιχείρησης εντός μια Βιομηχανικής Περιοχής περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας κάθε περιοχής.

Τι κίνητρα δίνονται για εγκατάσταση στη ΒΙ.ΠΕ.;

1. Φορολογικά κίνητρα:  

 - απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης 

 - ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) 1-3 €/ στρέμμα/ έτος


2. Επενδυτικός νόμος: Επιχορήγηση έως το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για εγκατάσταση σε ΒΙ.ΠΕ.

Ενημερωθείτε για τα κίνητρα:

- στην ΕΤΒΑ ,

- στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και

- στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Μπορώ να χρηματοδοτηθώ από την Τράπεζα Πειραιώς;

Η Τράπεζα Πειραιώς βλέπει θετικά κάθε επενδυτή που θέλει να ξεκινήσει τη δραστηριότητα του στην ΕΤΒΑ.

Σημειώστε όμως ότι η χρηματοδότηση εγκρίνεται και υλοποιείται ανεξάρτητα από την ΕΤΒΑ. Αυτό συμβαίνει γιατί η ΕΤΒΑ είναι θυγατρική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά λειτουργεί ως αυτόνομος και ανεξάρτητος οργανισμός.

Ποια είναι τα στάδια απόκτησης γηπέδου;

1. Υποβάλετε Αίτηση Αγοράς γηπέδου και καταθέτετε τα έξοδα αξιολόγησης της αίτησής σας.

2. Η αίτηση σας αξιολογείται από την ΕΤΒΑ. Εφόσον καλύπτει τις προϋποθέσεις, εγκρίνεται η εγκατάσταση.

3. Γίνεται η χωροθέτηση του γηπέδου.

4. Υπογράφετε τα συμβόλαια εντός τριμήνου από την ημερομηνία έγκρισης εγκατάστασης.


Τι κοινόχρηστα θα έχω στη ΒΙ.ΠΕ.;

Τα κοινόχρηστα που εκδίδονται για όλους τους εγκατεστημένους καλύπτουν τη συντήρηση των δικτύων και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής. Ανάλογα με το μέγεθος της Βιομηχανικής Περιοχής και τις εργασίες που κάθε φορά απαιτούνται γίνεται και ο τελικός καταμερισμός.Η υδροδότηση και αποχέτευση κοστολογούνται χωριστά, ανάλογα με την κατανάλωση και τον όγκο του φορτίου της κάθε επιχείρησης.

Ποιες διευκολύνσεις πληρωμής εξασφαλίζω για την αγορά βιομηχανικού οικοπέδου;

Η πληρωμή μπορεί να γίνει πιο προσιτή σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά προγράμματα ή επιδοτήσεις. Η τιμολογιακή πολιτική αποφασίζεται και εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΒΑ. Eνημερωθείτε από τους συνεργάτες μας στο Τμήμα Πωλήσεων:


Κο Καρακάση Ανδρέα

Τηλ.: 210 9540033 - email: a.karakasis@etvavipe.gr


Κα Λαμπροπούλου Κατερίνα

Τηλ.: 210 9540255 - email : k.lampropoulou@etvavipe.gr

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

 • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
 • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 4 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

 • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
 • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 65 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6