Είναι πιο ακριβή η ΒΙ.ΠΕ.;

Όχι απαραίτητα, για τους εξής λόγους:

1. Οι υψηλοί Συντελεστές Κάλυψης  και Συντελεστές Δόμησης  και η  μικρή αρτιότητα γηπέδων διασφαλίζουν τις απαιτούμενες οικοδομικές καλύψεις , με αγορά πολύ μικρότερου γηπέδου από κάποιο άλλο γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή.

2. Το συνολικό κόστος της επένδυσής σας στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ καλύπτει ήδη τα υπάρχοντα δίκτυα υποδομών και τις εγκαταστάσεις. Διαφορετικά, το επιπλέον κόστος για την κατασκευή τους θα επιβάρυνε εξ ολοκλήρου εσάς.

3. Πλήρης απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης ακινήτου και εξαιρετικά  χαμηλοί φόροι διατήρησης ακινήτου.

4. Μειωμένη γραφειοκρατία εγκατάστασης .

5. Ασφάλεια στην επένδυση σας.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

  • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
  • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 65 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6