Τι υποδομές έχει η Βιομηχανική Περιοχή;

Όλες οι ΒΙ.ΠΕ. που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων
 • Ηλεκτροδότηση
 • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου
 • Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Επιπλέον, ορισμένες ΒΙ.ΠΕ. έχουν :

 • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
 • Πυροσβεστικό σταθμό
 • Φυσικό αέριο 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

 • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
 • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

 • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
 • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.