Γιατί να εγκατασταθώ στη Βιομηχανική Περιοχή;

 

Με την εγκατάστασή σας στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ εξασφαλίζετε σημαντικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά:

 • Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών
 • Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 • Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
 • Ξεκάθαρες χρήσεις γης
 • Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Διευκολύνσεις πληρωμής
 • Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)
 • Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης
 • Απαλλαγή από Α' στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Προνομιακή επιδότηση στον Επενδυτικό Νόμο
 • Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Και μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε µια Βιομηχανική Περιοχή διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον