Γιατί να εγκατασταθώ στη Βιομηχανική Περιοχή;

 

Με την εγκατάστασή σας στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ εξασφαλίζετε σημαντικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά:

 • Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών
 • Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 • Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
 • Ξεκάθαρες χρήσεις γης
 • Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Διευκολύνσεις πληρωμής
 • Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)
 • Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης
 • Απαλλαγή από Α' στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 • Προνομιακή επιδότηση στον Επενδυτικό Νόμο
 • Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Και μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε µια Βιομηχανική Περιοχή διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

 • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
 • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 40 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,2