Τι κοινόχρηστα θα έχω στη ΒΙ.ΠΕ.;

Τα κοινόχρηστα που εκδίδονται για όλους τους εγκατεστημένους καλύπτουν τη συντήρηση των δικτύων και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής. Ανάλογα με το μέγεθος της Βιομηχανικής Περιοχής και τις εργασίες που κάθε φορά απαιτούνται γίνεται και ο τελικός καταμερισμός.Η υδροδότηση και αποχέτευση κοστολογούνται χωριστά, ανάλογα με την κατανάλωση και τον όγκο του φορτίου της κάθε επιχείρησης.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.