Τι κοινόχρηστα θα έχω στη ΒΙ.ΠΕ.;

Τα κοινόχρηστα που εκδίδονται για όλους τους εγκατεστημένους καλύπτουν τη συντήρηση των δικτύων και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής. Ανάλογα με το μέγεθος της Βιομηχανικής Περιοχής και τις εργασίες που κάθε φορά απαιτούνται γίνεται και ο τελικός καταμερισμός. Ενδεικτικά, το κόστος των κοινοχρήστων για μια μεσαίου μεγέθους ΒΙ.ΠΕ. κυμαίνεται από 100-150€/έτος ανά δομημένο στρέμμα βιομηχανικού οικοπέδου.

Η υδροδότηση και αποχέτευση κοστολογούνται χωριστά, ανάλογα με την κατανάλωση και τον όγκο του φορτίου της κάθε επιχείρησης.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6