Η ΕΤΒΑ έχει σήμερα την εκμετάλλευση και διαχείριση 25 Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), την εκμετάλλευση με εκχώρηση της διαχείρισης σε 2 ΒΙ.ΠΕ. ενώ συνεχίζει τη δημιουργία νέων.

Μέχρι σήμερα η ΕΤΒΑ έχει υποστηρίξει εκατοντάδες επιχειρήσεις κάθε κλάδου σε ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών τους, συμβάλλοντας  

ενεργά στην οικονομική τους ανάπτυξη, στην ορθολογική χωροταξία και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Βιομηχανικές Περιοχές

Όλες οι Βιομηχανικές Περιοχές(27)

Περιφέρεια Ηπείρου(2)Περιφέρεια Θεσσαλίας(5)Περιφέρεια Πελοποννήσου(4)Περιφέρεια Κρήτης(1)Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας(2)Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας(4)Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας(2)Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης(7)