Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων Επιστροφή στη λίστα των ΒΙ.ΠΕ.
 • Όροι Δόμησης

  ΦΕΚ 60Δ/17.2.1986, ΦΕΚ 118Δ/27.9.1993 και ΦΕΚ 29ΑΑΠ/3.10.2006

  Βιοτεχνικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 7, 8, 10, 11, 12, 14α, 14β, 15
  Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) µέτρα
  Ελάχιστο εµβαδόν: χίλια (1000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου 
  Συντελεστές δόµησης: δύο και τέσσερα δέκατα (2,4)
  Μέγιστο ύψος κτηρίων: είκοσι (20) μέτρα

  Βιομηχανικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 1, 2α, 2β, 2γ, 2δ, 3, 4, 5, 6α, 6γ, 13, 16α, 16γ, 16δ, 16στ
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) µέτρα
  Ελάχιστο εµβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστές δόµησης: δύο (2)
  Μέγιστο ύψος κτηρίων: είκοσι τέσσερα (24) μέτρα

  Πλεονεκτήματα επενδυτών

  Kαθαροί τίτλοι ακινήτων
  Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης (ν. 2516/97 άρθρο 7 παρ. 5)
  Ευνοϊκοί όροι δόµησης
  Απαλλαγή από Α στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων
  Κανονισμός Λειτουργίας


 • Υποδομές

  Eσωτερικό οδικό δίκτυο (14,23 χλμ.) 
  Δίκτυο ύδρευσης 
  Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων (15,55 χλμ.)
  Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (13,99 χλμ.)
  Ηλεκτροδότηση 
  Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
  Ηλεκτροφωτισµός οδών 
  Φύλαξη 
  Ευρυζωνικό δίκτυο

  Συγκοινωνιακό Δίκτυο

  Εθνικό οδικό δίκτυο 
  Αεροπορική σύνδεση 
  Σύνδεση µε λεωφορειακή γραμμή

  Υπηρεσίες

  Γραφείο Διοίκησης - Διαχείρισης ΒΙ.ΠΕ.
  Πυροσβεστικός Σταθμός

Για περισσότερες πληροφορίες όπως γεωγραφικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. εισάγετε το e-mail και τον Κωδικό Πρόσβασής που σας έχουμε στείλει.

 

Για να αποκτήσετε Κωδικό Πρόσβασης, απλά συμπληρώστε εδώ το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, συμπληρώστε παρακάτω το e-mail σας.

Έγγραφα της ΒΙ.ΠΕ.

Διαδραστικός Χάρτης Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων

The contents of your info box. It's very easy to create and customize.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έτσι ώστε εξειδικευμένος εκπροσωπός μας θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας για την αναλυτική καταγραφή των αναγκών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας