Βιομηχανική Περιοχή Καβάλας Επιστροφή στη λίστα των ΒΙ.ΠΕ.
 • Όροι Δόμησης

  ΦΕΚ 152Δ/23-3-1981, 1465Δ/31-12-2003

  Βιοτεχνικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 5, 10α, 10β, 19α, 19β
  Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα
  Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής δόµησης: ένα και έξι δέκατα (1,6)
  Μέγιστο ύψος κτιρίων: δεκαπέντε (15) μέτρα
  Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: τρεις (3)

  Ο.Τ. 3, 12, 17, 25
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα
  Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.µ
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής δόµησης: ένα και δύο δέκατα (1,2)
  Μέγιστο ύψος κτιρίων: δεκαπέντε (15) μέτρα
  Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: τρεις (3)

  Βιομηχανικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα
  Ελάχιστο εμβαδόν: τρεις χιλιάδες (3.000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής κατ’ όγκο εκμεταλλεύσεως: 9 κ.μ./τ.μ. οικοπέδου
  Μέγιστο ύψος κτιρίων: είκοσι οχτώ (28) μέτρα

  Πλεονεκτήματα επενδυτών

  Kαθαροί τίτλοι ακινήτων
  Aπαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης (ν. 2516/97 άρθρο 7 παρ. 5)
  Ευνοϊκοί όροι δόµησης
  Ανάπτυξη συνεργειών εγκατεστηµένων επιχειρήσεων
  Κανονισμός Λειτουργίας
 • Υποδομές

  Εσωτερικό οδικό δίκτυο (12,28 χλμ.) 
  Δίκτυο ύδρευσης 
  Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων (8,79 χλμ.) 
  Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (16,05 χλμ.) 
  Ηλεκτροφωτισμός κόμβου εισόδου 
  Ηλεκτροδότηση
  Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
  Φυσικό αέριο 
  Φύλαξη

  Συγκοινωνιακό Δίκτυο

  Εθνικό οδικό δίκτυο 
  Αεροπορική σύνδεση 
  Λιμενική σύνδεση

  Υπηρεσίες

  Γραφείο Διοίκησης - Διαχείρισης ΒΙ.ΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως γεωγραφικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. εισάγετε το e-mail και τον Κωδικό Πρόσβασής που σας έχουμε στείλει.

 

Για να αποκτήσετε Κωδικό Πρόσβασης, απλά συμπληρώστε εδώ το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, συμπληρώστε παρακάτω το e-mail σας.

Έγγραφα της ΒΙ.ΠΕ.

Διαδραστικός Χάρτης Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας

The contents of your info box. It's very easy to create and customize.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έτσι ώστε εξειδικευμένος εκπροσωπός μας θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας για την αναλυτική καταγραφή των αναγκών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας