Πλεονεκτήματα

 1. Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών
  Όλα οι Βιομηχανικές Περιοχές που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

   

  • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
  • Δίκτυο ύδρευσης
  • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
  • Ηλεκτροδότηση
  • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου

  Επιπλέον οι περισσότερες Βιομηχανικές Περιοχές διαθέτουν:

   

  • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
  • Πυροσβεστικό σταθμό
  • Ευρυζωνικά δίκτυα
  • Φυσικό αέριο

   

 2. Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
  Εντός των Βιομηχανικών Περιοχών ισχύει απαλλαγή από χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς δεν απαιτείται :
  • Άδεια εγκατάστασης και
  • Α' στάδιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

    

 3. Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 4. Ασφαλής χωροθέτηση και εξασφαλισμένη χρήση γης
 5. Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας
 6. Ευνοϊκοί όροι αγοράς γηπέδου/ Ειδικές προβλέψεις και κίνητρα - ιδιωτικών επενδύσεων
 7. Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)
 8. Μειωμένες Γραφειοκρατικές απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση
 9. Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων

 

Μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε μία  Βιομηχανική Περιοχή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον.