Πλεονεκτήματα

 1. Ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών
  Όλα οι Βιομηχανικές Περιοχές που διαχειριζόμαστε διαθέτουν:

   

  • Εσωτερικό οδικό δίκτυο
  • Δίκτυο ύδρευσης
  • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
  • Ηλεκτροδότηση
  • Ηλεκτροφωτισμό οδών και κόμβων εισόδου

  Επιπλέον οι περισσότερες Βιομηχανικές Περιοχές διαθέτουν:

   

  • Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων ή σύνδεση με αυτή
  • Πυροσβεστικό σταθμό
  • Ευρυζωνικά δίκτυα
  • Φυσικό αέριο

   

 2. Αδειοδοτικές διευκολύνσεις
  Εντός των Βιομηχανικών Περιοχών ισχύει απαλλαγή από χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς δεν απαιτείται :
  • Άδεια εγκατάστασης και
  • Α' στάδιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.

    

 3. Ευνοϊκοί όροι κάλυψης και δόμησης
 4. Ασφαλής χωροθέτηση και εξασφαλισμένη χρήση γης
 5. Καθαροί τίτλοι ιδιοκτησίας
 6. Ευνοϊκοί όροι αγοράς γηπέδου/ Ειδικές προβλέψεις και κίνητρα - ιδιωτικών επενδύσεων
 7. Προνομιακή φορολόγηση (απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης)
 8. Μειωμένες Γραφειοκρατικές απαιτήσεις κατά την εγκατάσταση
 9. Ανάπτυξη συνεργιών εγκατεστημένων επιχειρήσεων

 

Μην ξεχνάτε, ότι η εγκατάσταση σε μία  Βιομηχανική Περιοχή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία της επιχείρησής σας, χωρίς τα προβλήματά της εκτός σχεδίου δόµησης, σε ένα καθαρό, λειτουργικό και ορθολογικά οργανωμένο περιβάλλον.

 

  Τιμολογιακή Πολιτική

  • Κατεβάστε την Τιμολογιακή Πολιτική της ΒΙ.ΠΕ.

  Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

  Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.

  ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6