Βιομηχανική Περιοχή Σερρών Επιστροφή στη λίστα των ΒΙ.ΠΕ.
 • Όροι Δόμησης

  ΦΕΚ 461/Δ/28-08-1981 και 177/ΑΑΠ/8-5-2007

  Βιοτεχνικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 5Α, 5Β, 6Α, 6Β
  Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα
  Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μέτρα
  Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια (1.000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής δόμησης: δύο και τέσσερα δέκατα (2,4)
  Μέγιστο ύψος κτιρίων: είκοσι (20) μέτρα
  Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: (4)

  Βιομηχανικά Οικόπεδα

  Ο.Τ. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα
  Ελάχιστο βάθος: πενήντα (50) μέτρα
  Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Συντελεστής κατ’ όγκο εκμεταλλεύσεως: 12 κ.μ./τ.μ. οικοπέδου

  Οικόπεδα Ο.Τ.4
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) μέτρα
  Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Μέγιστος συντελεστής δόµησης: ένα και έξι δέκατα (1,6)
  Μέγιστο ύψος κτιρίων: δώδεκα (12) μέτρα
  Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: (3)

  Βιομηχανικά Οικόπεδα

  Ο.Τ.4
  Ελάχιστο πρόσωπο: τριάντα (30) µέτρα
  Ελάχιστο εµβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τ.µ.
  Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικοπέδου
  Μέγιστος συντελεστής δόµησης: ένα και έξι δέκατα (1,6)
  Μέγιστο ύψος κτηρίων: δώδεκα (12) μέτρα
  Επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: (3)
 • Πλεονεκτήματα επενδυτών

  Kαθαροί τίτλοι ακινήτων
  Απαλλαγή από διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης (ν. 2516/97 άρθρο 7 παρ. 5)
  Ευνοϊκοί όροι δόµησης
  Απαλλαγή από Α στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης
  Ανάπτυξη συνεργειών εγκατεστηµένων επιχειρήσεων
  Κανονισμός Λειτουργίας

  Υποδομές

  Eσωτερικό οδικό δίκτυο (9,71 χλμ.) 
  Δίκτυο ύδρευσης 
  Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων (5,83 χλμ.) 
  Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (7,99 χλμ.) 
  Φυσικό αέριο 
  Ηλεκτροφωτισµός οδών και κόμβου 
  Ηλεκτροδότηση 
  Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο

  Συγκοινωνιακό Δίκτυο

  Εθνικό οδικό δίκτυο – Κάθετος άξονας Εγνατίας 
  Σιδηροδρομική εξυπηρέτηση

  Υπηρεσίες

  Γραφείο Διοίκησης – Διαχείρισης ΒΙ.ΠΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες όπως γεωγραφικές πληροφορίες για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τον κανονισμό λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. εισάγετε το e-mail και τον Κωδικό Πρόσβασής που σας έχουμε στείλει.

 

Για να αποκτήσετε Κωδικό Πρόσβασης, απλά συμπληρώστε εδώ το ονοματεπώνυμο και το e-mail σας.

Αν ξεχάσατε τον κωδικό σας, συμπληρώστε παρακάτω το e-mail σας.

Τα νέα της ΒΙ.ΠΕ.

Έγγραφα της ΒΙ.ΠΕ.

Διαδραστικός Χάρτης Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών

The contents of your info box. It's very easy to create and customize.

Συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έτσι ώστε εξειδικευμένος εκπροσωπός μας θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας για την αναλυτική καταγραφή των αναγκών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας