Πληροφορίες Λιμανιών

Οργανισμός Λιμένα Πειραιώς
www.olp.gr


Λιμάνι Θεσσαλονίκης

www.thpa.gr

Λιμάνι Βόλου
www.port-volos.gr

Λιμάνι Κορίνθου
www.korinthos-port.gr


Λιμάνι Πάτρας
www.patrasport.gr

Λιμάνι Ηρακλείου
www.portheraklion.gr


Λιμάνι Καβάλας
www.portkavala.gr


Λιμάνι Ηγουμενίτσας
www.olig.gr


Λιμάνι Αλεξανδρούπολης
www.ola-sa.gr

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6