Νέα - Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου: Στο μοντέλο “one-stop-shop” το μέλλον των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ)

Περισσότερα

Μελέτη του ΣΒΒΕ με την υποστήριξη της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για τη μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα.

Περισσότερα

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

  • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
  • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6
Όλες οι διαθέσιμες εκτάσεις