ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ»

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εστάλη στους Διαγωνιζομένους η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, ορίστηκε για τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Κατόπιν αιτημάτων  των Διαγωνιζομένων   για παράταση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας κατά μία ημέρα , η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα. Ως εκ τούτου παρατείνει τη προθεσμία υποβολής των προσφορών για μα ημέρα, ήτοι τη Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 15Διαθέσιμη Έκταση - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμη Έκταση 17.528 τ.μ.
  • 7,5 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 6 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2

ΟΤ 31Διαθέσιμη Έκταση - Δράμα

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.902 τ.μ.
  • 8 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 40 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,2