ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ»

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη που εστάλη στους Διαγωνιζομένους η λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, ορίστηκε για τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Κατόπιν αιτημάτων  των Διαγωνιζομένων   για παράταση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας κατά μία ημέρα , η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. κάνει δεκτό το εν λόγω αίτημα. Ως εκ τούτου παρατείνει τη προθεσμία υποβολής των προσφορών για μα ημέρα, ήτοι τη Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.

ΟΤ 9Διαθέσιμο Ακίνητο - Κομοτηνή

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.426 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 10.477τ.μ.