Δελτίο τύπου: Πρωτοβουλία - αίτηση της ΕΤΒΑ για έκπτωση στα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις εντός ΒΙ.ΠΕ

Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εντός των Βιομηχανικών Περιοχών του Δικτύου της, η ΕΤΒΑ απέστειλε σήμερα επιστολές στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκονται οι ΒΙ.ΠΕ., ζητώντας να μην χρεωθούν τέλη οδοφωτισμού και καθαριότητας για τον δεύτερο τρίμηνο του έτους και να υπάρξει έκπτωση της τάξεως του 50% μέχρι το τέλος του 2020. Το αίτημα κοινοποιήθηκε επίσης στους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η συντριπτική πλειονότητα των 1500 επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός των ΒΙ.ΠΕ. έχει οδηγηθεί σήμερα σε υποχρεωτική από τον νόμο ή εκ των πραγμάτων αναστολή λειτουργίας, ενώ οι περισσότερες από όσες παραμένουν εν λειτουργία έχουν περιορίσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών τους. Πολλές αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης για την επόμενη ημέρα. Η αποδοχή του αιτήματος από τους Δήμους θα είναι μία σημαντική έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που θα βοηθήσει στην ανάκτηση της δυναμικής της το συντομότερο δυνατό και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Από την πλευρά της η ΕΤΒΑ έχει ήδη γνωστοποιήσει στις επιχειρήσεις πρόγραμμα διευκόλυνσης της ρευστότητάς τους, με την αποπληρωμή των κοινοχρήστων δαπανών αυτής της περιόδου σε δόσεις. Τα κοινόχρηστα αφορούν πραγματικές ανελαστικές δαπάνες των ΒΙ.ΠΕ., όπως την λειτουργία της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων και την ύδρευση. Σημειώνεται ότι η ΕΤΒΑ εντάσσεται στους πληττόμενους  ΚΑΔ αλλά συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, για τη σωστή εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

  • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
  • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 4 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6