Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο,  στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας, κατατάσσοντας το σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Η ΕΤΒΑ σε συνεργασία με Πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, σας προσφέρει τη δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.).

Οι συνεργάτες μας σας βοηθούν να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί άμεσα.

Η έκδοση του Π.Ε.Α. απαιτείται για όλα τα διαμερίσματα, κτίρια και γραφεία συνολικής επιφανείας άνω των 50 τ.μ. και είναι υποχρεωτική για την ένταξη των κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» καθώς και για νέες μισθώσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων.