Ολοκληρωμένες Ενεργειακές Υπηρεσίες - ESCO

 logo

 

 Η ΕΤΒΑ σας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις , έχοντας πιστοποιημένη εμπειρία , σε ενεργειακά έργα υλοποιώντας Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)

Η ΕΤΒΑ είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Company – ESCO) του ΥΠΕΚΑ (www.escoregistry.gr.)

 

Οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε είναι :

 • Ενεργειακή επιθεώρηση που εντοπίζει τα περιθώρια βελτίωσης,
 • Επίβλεψη της κατασκευής των έργων,
 • Χρηματοδότηση,
 • Παρακολούθηση λειτουργίας & απόδοσης του έργου,
 • Συμβόλαιο συντήρησης

 

Τα πλεονεκτήματα για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης σας είναι :

 • Η εταιρία ESCO είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
 • Η διαδικασία εφαρμογής των έργων ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα και η εξοικονόμηση ξεκινά ταχύτερα,
 • Επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας και φθηνότερες τιμές εξοπλισμού,
 • Φορολογικά οφέλη,
 • Κατά περίπτωση εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου χωρίς δέσμευση ιδίων κεφαλαίων,
 • Εγγύηση εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας

 

Οικονομικό όφελος

Η ΕΤΒΑ σας προσφέρει την δυνατότητα να μειώσετε τα έξοδα λειτουργίας της εταιρίας σας και να βελτιώσετε την ενεργειακή σας απόδοση και κατά περίπτωση χωρίς να δεσμεύσετε δικά σας κεφάλαια.

Η ΕΤΒΑ αναλαμβάνει κατά περίπτωση την χρηματοδότηση και την κατασκευή της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου σας προσφέροντας εξοικονόμηση από την πρώτη ημέρα.

 

Ενδεικτικό όφελος από την Σύμβαση ESCO

 

Η αμοιβή της εταιρίας ESCO είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επίπεδο εξοικονομούμενης ενέργειας που επιτυγχάνεται προς όφελος του Πελάτη.

 

 

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

 • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
 • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.

ΟΤ 6Διαθέσιμη 'Εκταση - Ξάνθη

 • Διαθέσιμη Έκταση 20.326 τ.μ.
 • 4 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 4 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6