Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

 

Για την Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης έμπειροι μηχανικοί και συνεργάτες της ΕΤΒΑ εξετάζουν τις τεχνικές προδιαγραφές του ακινήτου σας και σας προτείνουν τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και της σωστής λειτουργίας, όπως:

  

  • Βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτιριακού κελύφους

   

  • Μείωση των απωλειών ενέργειας

   

  • Θερμομόνωση

   

  • Συστήματα υψηλής απόδοσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας

   

  • Τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμία, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμία και αντλίες θερμότητας

   

  • Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους

Η ΕΤΒΑ με τους συνεργάτες της συντάσσει Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου.