Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης

 

 

Η Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης του ακινήτου σας γίνεται από τους συνεργάτες μας οι οποίοι μελετούν το κτίριο σας και τα συστήματά του και σας προτείνουν σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό.

 

Στην οικονομική και τεχνική ανάλυση καταγράφουν το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν καθώς  και τα περιβαλλοντικά οφέλη από αυτές τις αναβαθμίσεις.

Για τα προτεινόμενα σενάρια εκτιμούν: 

 • Την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου σας
 • Το κόστος των ενεργειακών παρεμβάσεων
 • Το χρόνο απόσβεσης των εργασιών αναβάθμισης
 • Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 12Διαθέσιμη Έκταση - Λάρισα

 • Διαθέσιμη Έκταση 40.727 τ.μ.
 • 19 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 3 χλμ από Αυτοκινητόδρομο Ε75
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6

ΟΤ 03ΑΔιαθέσιμη Έκταση - Φλώρινα

 • Διαθέσιμη Έκταση 6.800 τ.μ.
 • 10 χλμ από Σιδ. Σταθμό
 • 65 χλμ από Εγνατία οδό
 • Συντελεστής Δόμησης 1,6