Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης

 

 

Η Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Ενεργειακής Αναβάθμισης του ακινήτου σας γίνεται από τους συνεργάτες μας οι οποίοι μελετούν το κτίριο σας και τα συστήματά του και σας προτείνουν σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό.

 

Στην οικονομική και τεχνική ανάλυση καταγράφουν το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης και τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν καθώς  και τα περιβαλλοντικά οφέλη από αυτές τις αναβαθμίσεις.

Για τα προτεινόμενα σενάρια εκτιμούν: 

  • Την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου σας
  • Το κόστος των ενεργειακών παρεμβάσεων
  • Το χρόνο απόσβεσης των εργασιών αναβάθμισης
  • Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

 

Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 3.160 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 8.150 τ.μ.

ΟΤ 06Διαθέσιμη Έκταση - Έδεσσα

  • Διαθέσιμη Έκταση 45.572 τ.μ.
  • 22 χλμ από Σιδ. Σταθμό
  • 70 χλμ από Εγνατία οδό
  • Συντελεστής Δόμησης 1,6