Επικοινωνία  | Sitemap  | > 
   
   Η Εταιρεία   |  Βιομηχανικές Περιοχές   |  Διαθέσιμες Εκτάσεις προς Πώληση   |  Φωτοβολταϊκά   |  Νέα   


 

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρεία Ίδρυσης, Οργάνωσης, Διαχείρισης & Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ.

 

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ανήκει στον Όμιλο Πειραιώς με συμμετοχή κατά 35% του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Το κύριο αντικείμενο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) και Επιχειρηματικών Πάρκων (Ε.Π.).

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα

Τηλ. 210 9540000

Fax. 210 9540087

Email: contact@etvavipe.gr

 

 

  

 


 ΔΙΚΤΥΟ ΒΙ.ΠΕ.

Εντός των ΒΙ.ΠΕ:
2.500 εγκατεστημένες επιχειρήσεις 40.000 εργαζόμενοι 2,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ επενδεδυμένα κεφάλαια

Ενημερωτικό φυλλάδιο

(σε μορφή PDF)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αγορά Οικοπέδου


Πίνακας Τιμολογιακής Πολιτικής (έως 31.12.2013)
PDF

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες
DOC | PDF


ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


05.09.13
ΕΣΠΑ 2007-2013 - Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) - Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε. και Επιχειρηματικά Πάρκα>>


31.05.13
Παράταση μέχρι 30.6.13 για "Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. (ΕΣΠΑ 2007-2013)">>


03.04.13
Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ (ΕΣΠΑ 2007-2013)>>
 
Developed by EXUS