Ανθρώπινο Δυναμικό

Στην ΕΤΒΑ  βασικό μας σκοπός  είναι η προσέλκυση και διατήρηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού , το οποίο συμμερίζεται τις αξίες και αρχές της εταιρείας και συμβάλλει στη εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού και επιδιώκει τη συνέχιση της δυναμικής πορείας.  

Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους ικανούς, με επαγγελματισμό, γνώσεις, ακεραιότητα και ήθος. Επίσης  θέλουμε να τους χαρακτηρίζει το ομαδικό πνεύμα, η πρωτοβουλία, ο σεβασμός και το υψηλό αίσθημα ευθύνης.Τέλος, επικοινωνούμε ανοικτά τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που παρουσιάζονται στην εταιρεία.

 

Οι ειδικότητες των στελεχών της ΕΤΒΑ είναι : Μηχανικοί, Χημικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Τοπογράφοι, Οικονομολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι, Εργοδηγοί, Σχεδιαστές Προγραμματιστές κ.α.

 

Για εξειδικευμένα θέματα συνεργαζόμαστε με επιστημονικούς οίκους και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ΕΤΒΑ ;

Μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα βιογραφικού και να μας το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@etvavipe.gr