Σύνδεση στην Πλατφόρμα Παροχών Κοινής Ωφελείας

Από τον Ιανουάριο του 2023, κατ’ εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρα 25 παρ. 2 και 3 και 47 παρ. 10 του νόμου 4982/2022, ΦΕΚ Α’/195), στις Βιομηχανικές Περιοχές Β’ ΒΟΛΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΛΑΜΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. έχει αναλάβει από τους οικείους Δήμους και έκτοτε παρέχει προς τις εκεί εγκατεστημένες επιχειρήσεις τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων και συλλογής απορριμμάτων.

Εάν η επιχείρησή σας είναι εγκατεστημένη σε ακίνητο που βρίσκεται σε μία από αυτές τις Βιομηχανικές Περιοχές, είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη να δηλώσετε στον οικείο Δήμο τον αριθμό της παροχής ρεύματος για το ακίνητό σας, προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να απέχει, όπως προβλέπει ο Νόμος, από την χρέωση ανταποδοτικών τελών στο ακίνητο που συνδέεται με την εν λόγω παροχή.

Προκειμένου να συνδράμει και από την πλευρά της προς αυτή την κατεύθυνση και στοχεύοντας περαιτέρω στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. δημιούργησε την παρούσα ειδική Πλατφόρμα, στην οποία οι εγκατεστημένες, στις ως άνω Βιομηχανικές Περιοχές, επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία των παροχών ρεύματος που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις τους στις αντίστοιχες ΒΙ.ΠΕ., ώστε στη συνέχεια να αποστείλει, για λογαριασμό των επιχειρήσεων, στους οικείους Δήμους συγκεντρωτική κατάσταση με τις παροχές που οφείλουν να εξαιρέσουν από την αντίστοιχη χρέωση. Συμπληρωματικά, θα βοηθήσει ιδιαίτερα την διαρκή έρευνα που πραγματοποιούμε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, να μας παρέχετε και στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση νερού της επιχείρησής σας, σε όσες ΒΙ.ΠΕ. η υπηρεσία υδροδότησης δεν παρέχεται από την ίδια την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.
Εάν η επιχείρησή σας είναι εγκατεστημένη σε ακίνητο που βρίσκεται σε μία από τις υπόλοιπες Βιομηχανικές Περιοχές, που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα βοηθήσει περαιτέρω στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς εσάς εάν καταχωρήσετε στην παρούσα πλατφόρμα τα στοιχεία των παροχών ρεύματος που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις σας στις αντίστοιχες ΒΙ.ΠΕ. καθώς και στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση νερού της επιχείρησής σας, σε όσες ΒΙ.ΠΕ. η υπηρεσία υδροδότησης δεν παρέχεται από την ίδια την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Η διαχείριση των στοιχείων που θα μας παρέχετε θα λάβει χώρα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., που μπορείτε επίσης να βρείτε ΕΔΩ.


Είναι εύκολα αντιληπτό ότι όσο πιο άμεσα ανταποκριθείτε στην ολοκλήρωση αποστολής των εγγράφων και πληροφοριών που σας ζητούνται στην παρούσα ειδική Πλατφόρμα, τόσο πιο άμεσα θα μπορέσει και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ να προχωρήσει σε ενέργειες προς βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς εσάς.

Τονίζουμε ότι η παρούσα Πλατφόρμα αφορά αποκλειστικά και μόνο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τις ανάγκες έρευνας της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., χωρίς να αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε δέσμευση έναντι των επιχειρήσεων ή των αντίστοιχων Δήμων ή αναφορικά με τη μεταξύ τους σχέση. Σύμφωνα με το Νόμο, οι οικείοι Δήμοι, όπου η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έχει αναλάβει την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, υποχρεούνται, χωρίς άλλη ενέργεια από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., να απέχουν από τη χρέωση ανταποδοτικών τελών στις αντίστοιχες εγκατεστημένες επιχειρήσεις και οι τελευταίες δικαιούνται να αξιώσουν τούτο απευθείας από τους Δήμους.


Για να συνδεθείτε στην Πλατφόρμα πατήστε ΕΔΩ.


Ενδιαφέρουσες Προτάσεις

ΟΤ 6/1Διαθέσιμο Ακίνητο - Ξάνθη

  • Διαθέσιμο Ακίνητο 2.889,1 τ.μ.
  • Διαθέσιμη Έκταση 12.063,8 τ.μ.